Używany schodołaz gąsienicowy T09 Łap Okazję 6400PLN Marafi tel. 668 912 967

REFUNDACJA

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie na zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON - u w wysokości do 80 % kosztów, nie więcej jednak niż dwunastokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o zasadach dofinansowania, trybie postępowania oraz potrzebne wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych znajdziesz na stronach PCPR i MOPR.
(Znajdź swój oddział PCPR)


Przydatne linki

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych